Strategisk Plattform
NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Dette er et verktøy som går gjennom alle stegene som skal til for å lage en strategisk plattform for små og mellomstore virksomheter. I det følgende forklarer vi hva en strategisk plattform er og hva den brukes til. I 2020 ble det etablert 70709 nye foretak i Norge og i 2021 ser det ut som om det har blitt enda flere. I følge Statistisk Sentralbyrå overlever kun 27,6% av de nyetablerte virksomhetene etter 5 år - 72, 4% har enten lagt ned eller gått konkurs. Dette skyldes som regel mangel på planlegging og oversikt over virksomheten - noe som ofte omtales som strategi. Et ord som for mange høres både mystisk, vanskelig og kjedelig ut, men som i realiteten bare er systematisk planlegging - hvordan gjøre de rette tingene til rett tid, billigst mulig i forhold til hva du kan selge for… (en enkel definisjon). For å lage en strategi, eller for å bruke tittelen på dette nettstedet - en Strategisk Plattform, trenger man å planlegge. For å understreke: Det finnes ingen erstatning for strategisk planlegging. Det strategiske arbeidet er kritisk for en virksomhet med hensyn på å skape dens konkurransefortrinn og for å nå dens målsetninger. Den strategiske prosessen er et verktøy for virksomhetens ledelse til å betrakte egen situasjon, utfordringer og utsikter i et helhetlig perspektiv, tenke systematisk og treffe de beslutninger som er riktige for virksomheten. Hovedhensiktene med dette verktøyet er todelt: 1. Først vil det gi brukerne oversikt over hva som inngår i virksomhetens Strategiske Plattform. Dette er noe som etterspørres fra både eget styre, bankforbindelser, investorer osv. og som er det viktigste hjelpemiddelet i en strategiprosess (se neste avsnitt). 2. Bruk av den Strategiske Plattformen. Det er viktig å understreke at den strategiske plattformen ikke løser noe. Virksomheter som utvikler strategiplaner og tror de så kan legge de i en skuff og si at nå der det gjort, har misforstått totalt. Strategi er en kontinuerlig prosess, der den Strategiske Plattformen er et viktig styringsverktøy på veien mot konkrete handlingsplaner, for å nå selskapets mål. Vi forklarer derfor hvordan man skal bruke den strategiske plattformen til en Strategisk Analyse, som igjen gir føringer for virksomhetens strategi og handlingsplaner - som så må gjennomføres I dette verktøyet går vi gjennom alle punktene i den Strategiske Plattformen og forklarer hva hvert av de må inneholde. Vi definerer først virksomhetens formål (hvorfor den eksisterer), dvs dens kjerne, en mer utdypende forretningsidé og selskapets visjon. Vi ser på dens verdigrunnlag og foretar en intern og ekstern analyse av selskapet, dvs ser på muligheter og trusler i omgivelsene og sterke og svake sider med virksomheten og driften (en såkalt SWOT analyse). Til dette benytter vi oss av kjente verktøy som verdikjede analyse og Porters konkurransemodell, som begge gjennomgås og forklares. Vi kartlegger virksomhetens kritiske suksessfaktorer, og definerer selskapets strategiske retning. Vi utleder mål for selskapet på kort og lang sikt som senere omsettes til konkrete handlingsplaner. Vi ser at det stadig blir større interesse for å tenke strategisk, flere gründere og bedriftsledere ser behovet, noe som forhåpentligvis vil øke andelen virksomheter som overlever etter fem år. Vi håper dette verktøyet kan være til hjelp. Det er en del av et større verktøy - “Strategi 360” (www.strategi360.no), som har vært benyttet i rådgivningsvirksomhet i mange år i ulike versjoner. Vi gjør nå dette verktøyet tilgjengelig for alle, med reklamefinansiering (så hvis du er fornøyd, håper vi at en av våre annonser faller så godt i smak at den klikkes på - slik av vi fortsatt kan drifte disse sidene). Velg Meny øverst for å starte eller bruk linken under. GÅ TIL VERKTØYETS HOVEDMENY HER
Strategisk Plattform er et strategiverktøy fra Strategy World. Strategy World er en samling av strategiske verktøysett fra Allthegoodies AS. Alt innhold og modeller er Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies AS. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet uten tillatelse fra Allthegoodies AS
Synes du innholdet på dette nettstedet er nyttig og vil bidra til at vi kan holde det åpent og tilgjengelig for alle, kan du Vippse et valgfritt beløp til vårt Vippsnummer 741102 (Allthegoodies AS) eller ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no
Strategisk Plattform
1. Strategiarbeid, oversikt 2. OPPDRAG,  VISJON OG FORRETNINGSIDE 3. VIRKSOMHETENS KJERNE 4. VERDI GRUNNLAG 5. SWOT  ANALYSE 6. KRITISKE  SUKSESS FAKTORER 7. FORRETNINGS STRATEGI 8. VIRKSOMHETENS MÅL STRATEGI PROSESSEN Strategi Gjennom- føring Gjennom- føring Strategi plattform Strategisk plattform Strategisk
Trykk for å gå direkte til hovedmeny
Dette er et verktøy som går gjennom alle stegene som skal til for å lage en strategisk plattform for små og mellomstore virksomheter. I det følgende forklarer vi hva en strategisk plattform er og hva den brukes til
I 2020 ble det etablert 70709 nye foretak i Norge og i 2021 ser det ut som om det blir enda flere. I følge Statistisk Sentralbyrå overlever kun 27,6% av de nyetablerte virksomhetene etter 5 år - 72, 4% har enten lagt ned eller gått konkurs. Dette skyldes som regel mangel på planlegging og oversikt over virksomheten - noe som ofte omtales som strategi. Et ord som for mange høres både mystisk, vanskelig og kjedelig ut, men som i realiteten bare er systematisk planlegging - hvordan gjøre de rette tingene til rett tid, billigst mulig i forhold til hva du kan selge for… (en enkel definisjon). For å lage en strategi, eller for å bruke tittelen på dette nettstedet - en Strategisk Plattform, trenger man å planlegge. For å understreke: Det finnes ingen erstatning for strategisk planlegging. Det strategiske arbeidet er kritisk for en virksomhet med hensyn på å skape dens konkurransefortrinn og for å nå dens målsetninger. Den strategiske prosessen er et verktøy for virksomhetens ledelse til å betrakte egen situasjon, utfordringer og utsikter i et helhetlig perspektiv, tenke systematisk og treffe de beslutninger som er riktige for virksomheten. Hovedhensiktene med dette verktøyet er todelt: 1. Først vil det gi brukerne oversikt over hva som inngår i virksomhetens Strategiske Plattform. Dette er noe som etterspørres fra både eget styre, bankforbindelser, investorer osv. og som er det viktigste hjelpemiddelet i en strategiprosess (se neste avsnitt). 2. Bruk av den Strategiske Plattformen. Det er viktig å understreke at den strategiske plattformen ikke løser noe. Virksomheter som utvikler strategiplaner og tror de så kan legge de i en skuff og si at nå der det gjort, har misforstått totalt. Strategi er en kontinuerlig prosess, der den Strategiske Plattformen er et viktig styringsverktøy på veien mot konkrete handlingsplaner, for å nå selskapets mål. Vi forklarer derfor hvordan man skal bruke den strategiske plattformen til en Strategisk Analyse, som igjen gir føringer for virksomhetens strategi og handlingsplaner - som så må gjennomføres I dette verktøyet går vi gjennom alle punktene i den Strategiske Plattformen og forklarer hva hvert av de må inneholde. Vi definerer først virksomhetens formål (hvorfor den eksisterer), dvs dens kjerne, en mer utdypende forretningsidé og selskapets visjon. Vi ser på dens verdi- grunnlag og foretar en intern og ekstern analyse av selskapet, dvs ser på muligheter og trusler i omgivelsene og sterke og svake sider med virksomheten og driften (en såkalt SWOT analyse). Til dette benytter vi oss av kjente verktøy som verdikjede analyse og Porters kon- kurransemodell, som begge gjennomgås og forklares. Vi kartlegger virksomhetens kritiske suksessfaktorer, og definerer selskapets strategiske retning. Vi utleder mål for selskapet på kort og lang sikt som senere omsettes til konkrete handlingsplaner. Vi ser at det stadig blir større interesse for å tenke strategisk, flere gründere og bedriftsledere ser behovet, noe som forhåpentligvis vil øke andelen virksomheter som overlever etter fem år.
Strategisk Plattform er et strategiverktøy fra Strategy World. Strategy World er en samling av strategiske verktøysett fra Allthegoodies AS. Alt innhold og modeller er Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies AS. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet uten tillatelse fra Allthegoodies AS
Synes du innholdet på dette nett-stedet er nyttig og vil bidra til at vi kan holde det åpent og tilgjengelig for alle, kan du Vippse et valgfritt beløp til vårt Vipps- nummer 741102 (Allthegoodies AS) eller ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no