NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategy World
Strategy World er vårt konsept for strategiverktøy. Vi har utviklet en rekke ulike verktøy innen strategifaget for alt fra grunderbedrifter til store konserner og organisasjoner. Verktøyene har sin bakgrunn i omfattende rådgivningsvirksomhet og var utviklet for selskaper som Strategy Warehouse AS og SenseNet AS som i over 20 år har drevet rådgivningsvirksomhet innen strategi og scenario utvikling. Vi har nå videreutviklet disse verktøyene og gjør de tilgjengelig i åpne versjoner på nettet. Strategisk Plattform er et av disse verktøyene. Trykk på logoen over for å åpne Strategy World. For en rekke strategirelaterte videoer, abonnerer på vår YouTube kanal: Strategy World.
Strategy World er en samling av strategiske verktøysett fra Allthegoodies AS. Alt innhold og modeller er Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies AS. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet uten tillatelse fra Allthegoodies AS
Synes du innholdet på dette nettstedet er nyttig og vil bidra til at vi kan holde det åpent og tilgjengelig for alle, kan du Vippse et valgfritt beløp til vårt Vippsnummer 741102 (Allthegoodies AS) eller ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no
Strategy World
Strategy World er vårt konsept for strategiverktøy. Vi har utviklet en rekke ulike verktøy innen strategifaget for alt fra grunderbedrifter til store konserner og organisasjoner. Verktøyene har sin bakgrunn i omfattende rådgivnings- virksomhet og var utviklet for selskaper som Strategy Warehouse AS og SenseNet AS som i over 20 år har drevet rådgivnings- virksomhet innen strategi og scenario utvikling. Vi har nå videreutviklet disse verktøyene og gjør de tilgjengelig i åpne versjoner på nettet. Strategisk Plattform er et av disse verktøyene. Trykk på logoen over for å åpne Strategy World. For en rekke strategirelaterte videoer, abonnerer på vår YouTube kanal: Strategy World.
Strategy World er en samling av strategiske verktøysett fra Allthegoodies AS. Alt innhold og modeller er Copyright © 2022 Strategy World/Allthegoodies AS. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet uten tillatelse fra Allthegoodies AS
Synes du innholdet på dette nett-stedet er nyttig og vil bidra til at vi kan holde det åpent og tilgjengelig for alle, kan du Vippse et valgfritt beløp til vårt Vipps- nummer 741102 (Allthegoodies AS) eller ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no